2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  LITERATURA LLATINA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir coneixements bàsics sobre els instruments bibliogràfics de la matèria i aprendre a utilitzar-los A17
B1
B2
B4
C2
Conèixer els trets característics dels gèneres literaris i saber analitzar-los A14
A15
A17
B1
B2
C5
Aprofondir aquests coneixements en una selecció d'autors llatins i ser capaç de comentar un text d'aquesta selecció A14
A15
A17
B4
B9
C5
Cooperar en un grup de traball sobre aquesta matèria A15
A17
B2
B9
C5