2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  LITERATURA LLATINA
   Fonts d'informació
Bàsica Kenney, E.J.-Clausen, W.V. (eds.), Historia de la Literatura Clásica. 2: Literatura Latina, Gredos, Madrid 1989
Millares Carlo, Agustín, Historia de la literatura latina, FCE, México DF. 1995
Albrecht, Michael von, Historia de la Literatura Latina, Herder, Barcelona 1999
Codoñer, Carmen (ed.), Historia de la Literatura Latina, Cátedra, Madrid 1999
Gómez Pallarés, Joan, Studiosa Roma. Los géneros literarios en la cultura romana, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 2003
Harrison, S. (ed.), A Companion to Latin Literature, Blackwell, Oxford 2005

Complementària