2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MITOLOGIA CLÀSSICA
   Continguts
Tema Subtema
Introducció: reflexions teòriques sobre el mite:
- Mite i mitologia: assaig de definició
- Panorama històric de la ciència del mite: principals escoles
- El mite grecorromà: trets característics i context sociocultural
El mite grecorromà i les seves fonts:
- Fonts literàries: èpica, lírica, teatre
- Fonts iconogràfiques: tipologia i mètodes d’anàlisi
Mite i antropologia: el mite grec com a ordenació i explicació del món:
- Mites dels orígens: cosmogonia, teogonia i antropogonia a Hesíode i en l’orfisme
- L’ordre actual del món: estructura del panteó grec
- Reflexions mítiques sobre la condició humana: Prometeu, Pandora i el mite de les edats
- El mite heroic: assaig de tipologia de motius i personatges
Reinterpretacions antigues del mite:
- La racionalització històrica: evemerisme.
- La racionalització filosòfica: al•legoria.
- La sistematització científica: mitografia.
- El mite com a ficció: art, poesia, novel•la.
La pervivència del mite:
- La mitologia clàssica a través de la història cultural d’Occident: períodes, canals de transmissió, modes de transformació.
- dos exemples metodològics:
. Orfeu: música i més enllà en l’art occidental, de les Metamorfosis a l’art contemporani.
. Dionís: l’èxtasi i els instints en la creació artística, de les Bacants a les avantguardes.