2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MITOLOGIA CLÀSSICA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa i comentari de la bibliografia
Sessió Magistral Desenvolupament del temari a través d’explicacions del professor i posterior discussió de tota la classe sobre les obres de lectura indicades i el material complementari prèviament indicat o suministrat (en fotocòpies o a través de Moodle). Es procedirà també al visionat i comentari de documents iconogràfics i audiovisuals.
Estudis previs Cerca d'informació en reculls de dades iconografiques (e.g., Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Oxford Companion to Classical Mythology in the Arts, ...) i en altres repertoris de fonts artístiques.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Fent ús de les TIC, es procedirà a la recerca de material escrit, iconogràfic i audiovisual (textos, imatges, pel•lícules, òpera, ...).