2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Desenvolupar els criteris bàsics que permetin distinguir allò que veritablement constitueix una proposta tuística de ruta o itinerari, així com els instruments per a la seva definició, disseny i gestió. A2
A3
A6
A7
A8
A9
A18
A19
A25
A27
A28
A30
A31
B1
B2
B14
B15
B16
B17
B18
B22
B23
B28
B29
B30
C3
C5
Conèixer els procediments per a la interpretació turística dels recursos. A1
A2
A3
A9
A29
A30
A31
B1
B14
B15
B22
B23
C3
C5
Conèixer sumàriament les tècniques de guiatge. A13
A31
B2
B3
B7
B8
B13
B14
B15
B17
B18
B19
B20
B26
B27
B28
B30
C4
C5