2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS
   Continguts
Tema Subtema
Introducció
-El concepte d’itinerari, un concepte geogràfic
-Els itineraris, rutes i cirqüits com a producte turístic
-Components materials i vivencials (el guiatge, que pot o no ser-hi present)
I. Els itineraris -Les rutes, el patrimoni i el turisme -cultural
-Caracterització de les rutes i itineraris
-Estructura material en tant que producte turístic
-Itineraris segons les escales:
-Itineraris segons dels promotors:
-La concepció d’una ruta. Com es crea una ruta
-La gestió d’una ruta
-Anàlisi d’una modalitat de turisme itinerant: el senderisme
II El guiatge
-La figura del guia a través de la història
-Els tipus de guies
-Reglamentació de la professió de guies de turisme
-Planificar una visita guiada
-Comunicació i dinàmica de grups, nocions essencials