2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  ANGLÈS
   Continguts
Tema Subtema
Comunicació oral Tècniques per parlar en públic
Estuctura d'una presentació oral
Tècniques de conversa
Pronunciació bàsica de l'anglès
Cartes comercials Sol.licituds
Respostes (acceptació/denegació)
Bones/males notícies
Parts de les cartes comercials en anglès
Vocabulari i fraseologia típics
Gramàtica Multi-word (phrasal) verbs
Passiva i activa
Usos del passat
Verbs modals
Ús de preposicions de lloc i de temps
Hedging
Comunicació escrita Descripció
Narració
Expressió de desitjos, sentiments, suggeriments, etc.
Argumentació