2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  ANGLÈS
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura:
objectius
metodologies
programa d'activitats
tipus de provesi sistema d'avaluació
Sessió Magistral Explicació teòrica de les estructures gramaticals que s'han d'adquirir durant el curs
Debats El professor presenta diversos temes, d'entre els quals els alumnes han d'escollir un o mès, segons l'activitat. Llavors, han d'ampliar la informació que tenen del tema per tal de preparar la seva argumentació i exposar la seva posició als altres alumnes. Després s'obre un torn obert de preguntes i comentaris
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis escrits individuals per millorar la gramàtica. Converses guiades entre estudiants per millorar la seva capacitat comunicativa oral. Debats oberts amb participació de tots els estudiants
Presentacions / exposicions Els alumnes hauran de parlar en públic sobre un tema relacionat amb el turisme acordat prèviament amb el professor. Hauran també de respondre les preguntes del públic i del professor