2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  ANGLÈS
   Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Proves orals
Proves pràctiques
Descripció
Part de la preparació de les proves oral ( parlar en public ) s'haurà de fer amb el professor que guiarà els alumnes per treure el maxim rediment del seu esforc d'aprenentatge. Els temes desl quals parlaran els alumnes caldra negociar-los de manera individual