2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  ANGLÈS
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves orals Preparar un tema i presentar-lo en públic. La presentació serà en anglès, i haurà d'estar estructurada correctament. Al final hi haurà preguntes del públic i/o del professor. ELs alumnes han de demostrar que poden parlar en públic i conversar en anglès 25 %
Proves pràctiques Prova de gramàtica. Prova de redacció 1. Prova de redacció 2 65 %
Altres

Assistència i participació activa a les activitats de classe

10 %
 
Altres comentaris i segona convocatòria