2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  FRANCÈS
   Competències
Codi  
A1 Comprendre els principis del turisme: la seva dimensió, espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica
A6 Tenir una marcada orientació de servei al client
A7 Reconèixer els principals agents turístics
A13 Manejar tècniques de comunicació
A16 Comunicar-se de forma oral i escrita en una segona llengua estrangera
A17 Comunicar-se de forma oral i escrita en una tercera llengua estrangera
A18 Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques
A26 Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques
A27 Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial
A29 Treballar en mitjans socioculturals diferents
B1 Capacitat d'anàlisi i síntesi
B2 Capacitat d'organització i planificació
B3 Comunicació oral i escrita en la llengua nativa
B4 Coneixement d'una llengua estrangera
B5 Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi
B7 Resolució de problemes
B8 Presa de decisions
B9 Treball en equip
B11 Treball en un context internacional
B12 Habilitats en les relacions interpersonales
B13 Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
B15 Compromís ètic
B16 Aprenentatge autònom
B17 Adaptació a noves situacions
B18 Creativitat
B20 Coneixement d'altres cultures i costums
B21 Iniciativa i esperit emprenedor
B22 Motivació per la qualitat
B24 Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
B27 Sensibilitat cap a la diversitat
B28 Capacitat de treball individual
B29 Disseny i gestió de projectes
B30 Responsabilitat
B31 Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball
B32 Capacitat de comptar amb els imprevistos
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món