2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  FRANCÈS
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició del programa de l'assignatura que se seguirà al llarg del curs. Explicació de la forma d'avaluació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels punts gramaticals
Presentacions / exposicions L'alumne haurà d'expossar oralment la promoció d'uns destinació turística
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució dels exercicis corresponents a l'exlicació feta en la sessió magistral
Treballs Presentació d'exercicis escrits com ara un mail o una carta per a comprovar la seva aptitu vers l'exercici de la llengua
Resolució de problemes, exercicis Resolució d'exercicis fora de l'aula