2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  FRANCÈS
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes Resoldre preguntes curtes referents a situacions turístiques 40%
Proves de desenvolupament Aquesta prova consisteix en desenvolupar uns situació tiurística de demanda d'informació 30%
Proves objectives de tipus test Resolució de quüestions amb resposta múltiple 20%
Proves orals Generar una conversa entre dues persones per avaluar la coherència lingüística (gramatical, lexical) 10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria