2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Extracurricular subjects
  APLICACIÓ INTERDISCIPLINAR DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject APLICACIÓ INTERDISCIPLINAR DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT Code 278480
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Ciències Empresarials (2002)
Economia (2001)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
Graduat en Administració i Gestió Immobiliària (1999)
Cycle
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 0 4.5 Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Coordinator
SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA
E-mail victoria.arija@urv.cat
nuria.aranda@urv.cat
rosa.sola@urv.cat
Lecturers
ARIJA VAL, MARIA VICTORIA
ARANDA PONS, NÚRIA
SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA
Web
Relevant information