2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  BASES METODOLÒGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT
   Continguts
Tema Subtema
Promoció de la salut La carta d’Ottawa, Conferència d’Adelaida, Conferència de Sundswall, la Declaració de Yakarta. Àrees temàtiques de promoció de la salut.
Educació sanitària, Educació per a la salut, Educació sobre salut com a eina fonamental de promoció de la salut.
El màrqueting sociosanitari com activitat humana dirigida a satisfer necessitats i desitjos de la societat.

Models epistemològics, teories de l’educació i models i enfocaments de l’Eps El concepte d’educació i l’acte educatiu des del punt de vista del naturalisme pedagògic. L’educació des del punt de vista de la pedagogia idealista. Pedagogia de la por. L’educació entesa com l’adaptació de l’individu a la societat. L’educació com ajuda. Antinòmies educatives.
Teories de l’aprenentatge. Teories associacionistes conductuals. Teories cognoscitives i
constructivistes.
Enfocaments de l’educació sanitària tradicional, dels mitjans, epidemiològic, sociopolític, comunitari...
El procés d’ensenyament aprenentatge Concepte d’ensenyament i aprenentatge. El discent-docent. Els agents educatius. El rol docent. Els àmbits de l’Eps: centre de salut, hospitals, lloc de treball, escola, comunitat.
Necessitats educatives: Procediments diagnòstics (models i tècniques de mesura). Àmbits diagnòstics. Orientació diagnòstica. La gestió del canvi.
La programació de l’ensenyament. Els objectius i les seves qualitats. Els continguts i la seva determinació. Metodologia de l’ensenyament. Estratègies didàctiques: comunicació-motivació. Clima d’aprenentatge. Mètodes, mitjans i recursos didàctics adaptats a les diferents necessitats educatives i àmbits d’actuació. Bases i tècniques de l’avaluació. Funcions de l’avaluació. Tipus d’avaluació. Tècniques.