2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  BASES METODOLÒGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT
   Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Treballs
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Proves de desenvolupament
Descripció
El professor assessora a l'alumne de forma continuada en el desenvolupament dels treballs pràctics i aclarirà els dubtes dels temes teòrics.
Es realitzarà als depatxos dels professors.