2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  BASES METODOLÒGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Valoració del document escrit del programa educatiu 30%
Proves de desenvolupament Participació de l’alumne/a en els debats que es realitzaran en les sessions a l’aula, als seminaris i a la tutoria 40%
Proves orals Presentació oral del programa educatiu realitzat pel grup d'alumnes i defensa ante un tribunal 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria