2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Extracurricular subjects
  INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL Code 278553
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Ciències Empresarials (2002)
Economia (2001)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
Graduat en Administració i Gestió Immobiliària (1999)
Cycle
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 4.5 0 First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Infermeria
Coordinator
FERRATER CUBELLS, MARIA
E-mail xavier.ponce@urv.cat
Lecturers
PONCE ALIFONSO, FRANCISCO JAVIER
Web
Relevant information L’assignatura Introducció a la Cooperació Internacional pretén donar una visió global de la situació que pateixen avui dia els països del sud i de les circumstàncies que l'han originat, així com de la planificació d’accions de cooperació que es duen a terme per pal•liar aquests problemes. Els continguts es divideixen en dos grans blocs: el primer ofereix una aproximació teòrica a diversos conceptes generals de la cooperació, mentre que el segon es centra en temes més concrets i combina les exposicions teòriques amb les experiències pràctiques que aporten els representants de les diferents ONG que hi participen.