2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Extracurricular subjects
  CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT Code 278582
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Ciències Empresarials (2002)
Economia (2001)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
Graduat en Administració i Gestió Immobiliària (1999)
Cycle
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 3 1.5 Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Antropologia, Filosofia i Treball Social
Economia
Coordinator
JORDI AMOROS, CATALINA
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
E-mail catalina.jordi@urv.cat
Lecturers
JORDI AMOROS, CATALINA
Web http://moodle.urv.net
Relevant information L'assignatura pretén presentar la protecció que el Dret internacional dels drets humans atorga al treballadors estranger i llurs famílies, així com l’evolució de la ciutadania europea i la creació de l’espai europeu de llibertat, seguretat i justícia com a marc polític i jurídic de les respostes estatals al fenomen de la immigració