2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  CIUTADANIA, IMMIGRACIO I MULTICULTURALITAT
   Continguts
Tema Subtema
Lliçó 1: Introducció als moviments migratoris: geografia, economia i política 1.1. Les migracions internacionals una aproximació panoràmica.
1.2. Les migracions per causa econòmica: El mercat de treball i la immigració.
1.3. Context polític i social de la immigració en la era de la globalitzacio
Lliçó 2: Les societats multiculturals 2.1. Precisions terminològiques sobre ciutadania i immigració
2.2. Integració social i multiculturalitat: amb la projecció de la película "Oriente es Oriente", dirigida per Damien O'Donnell
2.3. Multiculturalisme i transnacionalisme
Lliçó 3: Marc jurídic de la immigració: drets humans i règim d'estrangeria 3.1. El règim constitucional de l’estrangeria: Protecció constitucional dels drets dels estrangers i drets polítics dels estrangers.
3.2. Ciutadania Europea i Immigració.
3.3.Règim jurídic administratiu de la immigració
Lliçó 4: Immigració, treball i protecció social 4.1. Autoritzacions de treball i residència per compte aliè.
4.2. Acomiadaments d'irregulars.
4.3. Seguretat social i immigració.
4.4. Relació laboral i immigració.
4.5. Autoritzacions de treball i residència per compte propi.
Lliçó 5: Anàlisi social de la realitat multicultural: estratègies d'intervenció 5.1. Mites i prejudicis en torn a la immigració.
5.2. Construcció de l’exclusió social.
5.3. Relació problema- necessitat- demanda
5.4. Reptes en la intervenció de la gestió de la immigració
5.5. Processos d’intervenció en relació al projecte migratori.