2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  CIUTADANIA, IMMIGRACIO I MULTICULTURALITAT
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Asistir com a mínim a un 80% de les sessions que s'impartiran durant el curs. Imprescindible
Treballs Treball sobre d'anàili d'una pel.lícula relacionada amb el contingut de l'assignatura.
Proves de Desenvolupament Superar una prova escrita final. Tanmateix, alliberaran una part de l'examen final, equivalent al 50 % del contingut d'aquest, aquells estudiants que hàgim assistit al 80% de les sessiona aula i aprovat el treball d'anàlisi de la pel·lícula. 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Criteris d'avaluació Per aprovar l'assignatura, els alumnes hauran de: . Asistir com a mínim a un 80% de les sessions que s'impartiran durant el curs. . Realitzar un treball en relació amb una pel•lícula que plantejarà algun aspecte específic de la realitat de la immigració i que es projectarà durant el curs. . Superar una prova escrita final. Tanmateix, alliberaran una part de l'examen final, equivalent al 50% del contingut d'aquest, aquells estudiants que hàgim complert amb els dos requisits anteriors. La segona convocatòria seguira els mateixos criteris que la primera i es guardaran els treballs per aquells alumnes que no la superin.