2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Extracurricular subjects
  ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Code 278596
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Ciències Empresarials (2002)
Economia (2001)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
Graduat en Administració i Gestió Immobiliària (1999)
Cycle
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 4.5 0 First
Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Dret Privat,Processal i Financer
Economia
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Química
Filologies Romàniques
Gestió d'Empreses
Infermeria
Pedagogia
Química Física i Inorgànica
Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinator
GARCIA VALLS, RICARD
E-mail josep.ribalta@urv.cat
mariaelena.fernandez@urv.cat
diana.marin@urv.cat
annamaria.masdeu@urv.cat
natalia.catala@urv.cat
carme.garciay@urv.cat
Lecturers
RIBALTA VIVES, JOSEP
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, MARIA ELENA
MARIN CONSARNAU, DIANA BORIS
MASDEU BULTÓ, ANNA MARIA
CATALÀ TORRES, NATÀLIA
GARCÍA YESTE, CARME
Web
Relevant information
Adreçada a l'alumnat que participa en programes de mobilitat