2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16081005 DRET MERCANTIL Primer
Troncal 6
16081003 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Primer
Troncal 6
16081017 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS I Primer
Troncal 6
16081012 MICROECONOMIA I Primer
Troncal 6
16081015 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I Primer
Troncal 6
16081004 COMPTABILITAT FINANCERA I DE SOCIETATS Segon
Troncal 6
16081019 ESTADÍSTICA I Segon
Troncal 6
16081013 MACROECONOMIA I Segon
Troncal 6
16081018 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS II Segon
Troncal 6
16081016 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES II Segon
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16081001 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Primer
Troncal 6
16081009 DIRECCIÓ FINANCERA I Primer
Troncal 6
16081020 ESTADÍSTICA II Primer
Troncal 6
16081101 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES Primer
Obligatòria 6
16081010 DIRECCIÓ FINANCERA II Segon
Troncal 6
16081006 INTRODUCCIÓ AL DRET LABORAL I FISCAL Segon
Troncal 6
16081007 INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING Segon
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16081011 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL Primer
Troncal 6
16081102 FISCALITAT DE L'EMPRESA Primer
Obligatòria 6
16081008 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL Primer
Troncal 6
16081002 COMPTABILITAT DE GESTIÓ Segon
Troncal 6
16081014 INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA Segon
Troncal 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16081202 AUDITORIA COMPTABLE Primer
Optativa 6
16081218 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL Primer
Optativa 6
16081222 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I Primer
Segon
Optativa 6
16081217 ANÀLISI DE LES OPERACIONS FINANCERES Segon
Optativa 6
16081213 DISSENY ORGANITZATIU Segon
Optativa 6
16081224 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS I Segon
Optativa 6
16081208 MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS Segon
Optativa 6