2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16081001 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Primer
Troncal 6
16081009 DIRECCIÓ FINANCERA I Primer
Troncal 6
16081020 ESTADÍSTICA II Primer
Troncal 6
16081101 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES Primer
Obligatòria 6
16081010 DIRECCIÓ FINANCERA II Segon
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16081011 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL Primer
Troncal 6
16081102 FISCALITAT DE L'EMPRESA Primer
Obligatòria 6
16081008 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL Primer
Troncal 6
16081002 COMPTABILITAT DE GESTIÓ Segon
Troncal 6
16081014 INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA Segon
Troncal 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16081218 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL Primer
Optativa 6
16081217 ANÀLISI DE LES OPERACIONS FINANCERES Segon
Optativa 6
16081202 AUDITORIA COMPTABLE Segon
Optativa 6
16081208 MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS Segon
Optativa 6