2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16081003 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT First
Troncal 6
16081005 DRET MERCANTIL First
Troncal 6
16081012 MICROECONOMIA I First
Troncal 6
16081015 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I First
Troncal 6
16081017 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS I First
Troncal 6
16081004 COMPTABILITAT FINANCERA I DE SOCIETATS Second
Troncal 6
16081013 MACROECONOMIA I Second
Troncal 6
16081016 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES II Second
Troncal 6
16081018 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS II Second
Troncal 6
16081019 ESTADÍSTICA I Second
Troncal 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16081001 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS First
Troncal 6
16081009 DIRECCIÓ FINANCERA I First
Troncal 6
16081020 ESTADÍSTICA II First
Troncal 6
16081101 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES First
Compulsory 6
16081006 INTRODUCCIÓ AL DRET LABORAL I FISCAL Second
Troncal 6
16081007 INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING Second
Troncal 6
16081010 DIRECCIÓ FINANCERA II Second
Troncal 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16081008 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL First
Troncal 6
16081011 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL First
Troncal 6
16081102 FISCALITAT DE L'EMPRESA First
Compulsory 6
16081002 COMPTABILITAT DE GESTIÓ Second
Troncal 6
16081014 INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA Second
Troncal 6
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
16081202 AUDITORIA COMPTABLE First
Optional 6
16081214 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS First
Optional 6
16081218 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL First
Optional 6
16081222 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I First
Second
Optional 6
16081201 COMPTABILITAT SECTORIAL Second
Optional 6
16081208 MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS Second
Optional 6
16081217 ANÀLISI DE LES OPERACIONS FINANCERES Second
Optional 6
16081224 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS I Second
Optional 6
16081213 DISSENY ORGANITZATIU Second
Optional 6