2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Subjects
  COMPTABILITAT FINANCERA
IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) COMPTABILITAT FINANCERA Code 16204002
Study programme
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Formació bàsica First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
ORTÍ GARCÍA, MARGARITA
E-mail jordi.espasa@urv.cat
ramonmaria.burrut@urv.cat
mangels.trave@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
Lecturers
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
Web
Relevant information Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.