2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) COMPTABILITAT FINANCERA Codi 16204002
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
PELLICÉ SALVAT, MARIA DOLORS
Adreça electrònica ramonmaria.burrut@urv.cat
mangels.trave@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
mariadolors.pellice@urv.cat
mariaisabel.vidal@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
Professors/es
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PELLICÉ SALVAT, MARIA DOLORS
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent