2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) FINANCIAL ACCOUNTING Code 16204002
Study programme
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
PIÉ DOLS, LAIA
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
E-mail mangels.trave@urv.cat
laia.pie@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
angels.ninerola@urv.cat
Lecturers
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
PIÉ DOLS, LAIA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
NIÑEROLA MONTSERRAT, ANGELS
Web
Relevant information Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.