2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) COMPTABILITAT FINANCERA Codi 16204002
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
PIÉ DOLS, LAIA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
Adreça electrònica laia.pie@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
Professors/es
PIÉ DOLS, LAIA
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s'aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques. 
  • Avaluació: L'avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent.  
  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA 
Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible , actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent