2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
1 0 1
Sessió Magistral
A2
A3
25 26 51
Pràctiques a través de TIC
B2
5 6 11
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2
21 21 42
Resolució de problemes, exercicis
B2
0 37 37
Atenció personalitzada
B2
2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A3
C4
2 0 2
Proves orals
A3
C4
2 0 2
Proves pràctiques
A2
A3
B2
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat