2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Subjects
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities En aquesta sessió es donarà a conèixer el programa de l'assignatura, les diferentes activitats que tindran lloc al llarg del curs, així com la forma d'avaluació. També es farà una presa de contacte amb els alumnes , per tal de detectar els seus interessos i el nivell previ de coneixements de la matèria.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura, mitjançant diferents recursos educatius.
ICT practicals Aplicar, a nivell pràctic, mitjançant un full de càlcul, la teoria dels passius financers i del càlcul de l'Impost de societats.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi i resolució individual o en grup d'assentaments i d'exercicis, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Debat i anàlisi dels resultats.
Problem solving, exercises Formulació, anàlisi, i resolució d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.