2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. L’EMPRESA, L’EMPRESARI I LA CREACIÓ D’EMPRESES

1.1. La naturalesa de l'empresa
1.2. Tipus d'empreses
1.3. La figura de l'empresari
1.4. La creació d'empreses
TEMA 2. LES ÀREES FUNCIONALS I L’ANÀLILSI INTERN DE L'EMPRESA 2.1. Les àrees funcionals de l'empresa
2.2. L'anàlisi funcional de l’empresa
2.3. L'anàlisi de recursos i capacitats
TEMA 3. L'ENTORN I L’ANÀLISI EXTERN DE L’EMPRESA 3.1. La naturalesa de l'entorn
3.2. L’anàlisi de l'entorn general
3.3. L’anàlisi de l'entorn específic
TEMA 4. LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 4.1. El procés de direcció estratègica
4.2. Estratègies corporatives
4.3. Estratègies competitives
4.4. L’ètica i la responsabilitat social de l’empresa