2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
A5
2 0 2
Treballs
A2
A5
B6
C1
C4
2 20 22
Sessió Magistral
A2
A5
B4
C1
32 0 32
Estudis previs
A2
A5
4 50 54
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
A5
B4
B6
C1
12 0 12
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
A5
B4
B6
C1
2 0 2
Atenció personalitzada
A2
A5
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A2
A5
B4
C1
4 20 24
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat