2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
A5
B4
C4
Es faran dos treballs al llarg del curs. Els treballs s’elaboraran en grup. El pes de cada treball a la nota final serà del 20%. 40%
Proves objectives de tipus test
A2
A5
B4
Es realitzaran dues proves objectives tipus test amb preguntes teòriques i pràctiques. La primera prova es realitzarà a meitat del curs. La segona prova es realitzarà l’últim dia del curs i inclourà tots el continguts de l'assignatura. El pes de la primera prova en la nota final és del 10%. El pes de la segona prova és del 50%.
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: L'examen de la segona convocatòria constarà de dos parts: teòrica i pràctica. La part teòrica inclourà preguntes tipus test. La pràctica inclourà exercicis, preguntes curtes, casos, etc. En la qualificació de l'examen, el pes de la teoria serà del 60% i el de la pràctica, el 40% restant. No es tindran en compte les activitats realitzades durant el curs.