2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA Codi 16204005
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
BOVÉ SANS, MIQUEL ANGEL
FLAMAND , SABINE CHARLOTTE M
FERRÉ CARRACEDO, MONTSERRAT
QUESADA ARANA, ANTONIO
PASCUAL LORENTE, ALBERT
Adreça electrònica antonio.quesada@urv.cat
montserrat.ferre@urv.cat
miquelangel.bove@urv.cat
albert.pascual@urv.cat
sabine.flamand@urv.cat
Professors/es
QUESADA ARANA, ANTONIO
FERRÉ CARRACEDO, MONTSERRAT
BOVÉ SANS, MIQUEL ANGEL
PASCUAL LORENTE, ALBERT
FLAMAND , SABINE CHARLOTTE M
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent: 

  • Docència: els alumnes es distribuiran en dos subgrups i cadascun assistirà a classe de l'assignatura un dia a la setmana. Les activitats d'aprenentatge es complementaran a través del Campus Virtual (Moodle) amb materials docents i activitats on-line, com ara sessions de vídeo-conferència, presentacions i altres recursos TIC. 
  • Avaluació: El sistema d'avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent, però utilitzant mitjans telemàtics quan no es puguin realitzar proves presencials. 
  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i la resolució de dubtes es faran per correu electrònic i per vídeo- conferència.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 

L'assignatura proporciona els coneixements fonamentals de la teoria macroeconòmica: representació i anàlisi del funcionament global d'una economia.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent