2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
A7
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A7
C1
C3
20 20 40
Resolució de problemes, exercicis
A1
B4
C3
C4
20 30 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A7
B4
C3
20 36 56
Atenció personalitzada
B4
C1
C3
1 0 1
 
Proves mixtes
A7
B4
C1
C3
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat