2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Asignaturas
  PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A5 Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
 A7 Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.