2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Asignaturas
  PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació
Sesión magistral Exposició sintètica del contingut principal de cadascun dels temes en què es divideix l'assignatura
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Realització d'exercicis relatius a cadascun dels temes de l'assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Activitats de realització de problemes a l'aula (avaluables)
Trabajos Realització de treballs en grup d'acord amb les indicacions i tutorització del professor (avaluables)