2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5
A7
B5
B6
C1
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 25%
Proves de desenvolupament
A5
C3
C4
Exàmens sobre els continguts del programa. S'han programat 2 proves:

- Primer parcial: examen sobre els continguts dels Temes 1 i 2. (10%)

- Examen final: examen sobre tots els continguts de l'assignatura (60%)
70%
Altres  

Participació a les classes presencials i resolució de preguntes, en els casos aplicats.

5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin una qualificació de 3,5 en l'examen final en primera convocatòria suspendran l'assignatura en primera convocatòria (la nota final de la primera convocatòria serà la nota de l'examen final).

La qualificació final en segona convocatòria serà la més favorable a l'estudiant d'entre:

a)20% treball i 80% examen final.

b) 100% examen final.