2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Subjects
  ESTADÍSTICA I
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
 A8 Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per a l'anàlisi de les principals variables del sistema econòmic-financer.
Type B Code Competences Transversal
 B1 Learning to learn
Type C Code Competences Nuclear
 C3 Management of information and knowledge.
 C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.