2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Asignaturas
  ESTADÍSTICA I
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Classe de presentació de l'assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i interpretació de problemes o exercicis.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Tractament de dades mitjançant full de càlcul.