2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DRET MERCANTIL
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) DRET MERCANTIL Codi 16204010
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
PIEDRA ARJONA, JORGE
GONZALES BUSTOS, JUAN PABLO
Adreça electrònica mariajose.llanes@urv.cat
juanpablo.gonzales@urv.cat
jorge.piedra@urv.cat
Professors/es
LLANES DEL BARRIO, MARIA JOSE
GONZALES BUSTOS, JUAN PABLO
PIEDRA ARJONA, JORGE
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir lapresencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docènciamixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques.
  • Avaluació:L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent i presencialment. En cas d'impossibilitat, es realitzaran tant les proves objectives de tipus test com les pràctiques avaluables a través de Moodle (qüestionari, tasques).
  • Atenció personalitzada:L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent