2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  COMMERCIAL LAW
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) COMMERCIAL LAW Code 16204010
Study programme
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Private, Procedural and Financial Law
Coordinator
PIEDRA ARJONA, JORGE
GONZALES BUSTOS, JUAN PABLO
LLANES DEL BARRIO, MARIA JOSE
E-mail mariajose.llanes@urv.cat
juanpablo.gonzales@urv.cat
jorge.piedra@urv.cat
Lecturers
LLANES DEL BARRIO, MARIA JOSE
GONZALES BUSTOS, JUAN PABLO
PIEDRA ARJONA, JORGE
Web
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir lapresencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docènciamixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques.
  • Avaluació:L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent i presencialment. En cas d'impossibilitat, es realitzaran tant les proves objectives de tipus test com les pràctiques avaluables a través de Moodle (qüestionari, tasques).
  • Atenció personalitzada:L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.