2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities S'introdueixen els objectius de l'assignatura, el mètode docent i els criteris d'avaluació.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms S'empren eines de programari informàtic (fulls de càlcul i processador de textos) per resoldre els problemes que intenta resoldre l'assignatura.
Lecture Es defineixen i analizen els instruments i eines per poder prendre decisions de finançament en l'àmbit empresarial.
Personal tuition Es resoldran dubtes i preguntes i s'orientarà a l'alumne de cara a la realització de proves d'avaluació.