2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA MUNDIAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B3
C1
C4
Al llarg del curs, el estudiants hauran de realitzar problemes i exercicis en grup i hauran d'entregar un total de 3 d'aquestes pràctiques. 15%
Seminaris
A7


Vinculat al Simposi d’Economia organitzat per la Facultat. Els alumnes hauran de completar la prova avaluativa dissenyada en el context del Simposi.
5%
Proves mixtes
A7
B3
C1
C3
Al mes d'octubre es farà un examenn parcial sobre el material dels capítols 1 al 5. El parcial consistirà en preguntes tipus test, 2 preguntes curtes i 1 problema o qüestió a desenvolupar.

Durant la setmana d'exàmens de 1ª convocatòria es farà un examen final de tot el curs, el format del qual s'anunciarà a classe o al moodle.
30%


50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2ª convocatòria consistirà en un examen de tota l'assignatura durant la setmana d'exàmens de 2ª convocatòria i comptarà un 100% de la nota final.

---
IMPORTANT:
No es permet l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves avaluatives.