2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Codi 16204108
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PIÑOL MONTCUSI, LIDIA
Adreça electrònica ramon.casamitjana@urv.cat
0
Professors/es
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PIÑOL MONTCUSI, LIDIA
Web
Informació rellevant El objetivo general de esta asignatura es el de comprender e interpretar la información financiera de las empresas, así como las normas en las que se basa su elaboración. El objetivo del programa docente es que el alumno sea capaz de comprender la situación financiera, actividad y flujos de fondos de una empresa de tal forma que le permita elaborar un diagnóstico, a partir de la información contenida en los informes contables públicos de las empresas, que sirva de base para la toma de decisiones. Este análisis se hará desde el punto de vista patrimonial, económico y financiero.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent