2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la Unió Europea i a Espanya.
Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels estats comptables.
Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.
Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa