2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat
 Subjects
  ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective short-answer tests
A4
Proves de respostes curtes, o tipus test, corresponents als temes 1, 2 i 3 del programa 20
Practical tests
A4
B5
C2
C4
Resolució d'exercicis pràctics corresponents als temes 3, 4, 5, 6, i 7 80
Others  
 
Other comments and second call

A la 2a convocatòria, l'examen per tots els alumnes constarà de dues proves: Una de preguntes curtes de teoria amb el 20% de la nota total i una prova pràctica amb una qualificació del 80% de la nota final.