2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  AUDIT
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) AUDIT Code 16204110
Study programme
Graduate in Finances and Accounting
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Fourth 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
HERRAIZ PUCHOL, JOSÉ MARIANO
RIJNSBURGER ., JACQUELINE MARIANNE
E-mail josemariano.herraiz@urv.cat
jacquelinemarianne.rijnsburger@u
Lecturers
HERRAIZ PUCHOL, JOSÉ MARIANO
RIJNSBURGER ., JACQUELINE MARIANNE
Web
Relevant information L'objectiu general que es pretén en aquesta assignatura és que l'alumne sigui capaç de desenvolupar un treball d'auditoria de comptes, objectiu que es concretaria en els següents aspectes: 1. Conèixer, saber interpretar i aplicar les eines metodològiques de que disposa l'auditor per al desenvolupament dels seus treballs d'auditoria, així com la legislació que li afecta 2. Saber planificar els treballs d'auditoria per àrees. 3. Localitzar les diferents àrees de treball i conèixer la problemàtica comptable de cadascuna d'elles. 4. Identificar els principals objectius d'auditoria a assolir en cada àrea. 5. Analitzar les implicacions de l'existència o inexistència de controls interns eficaços en el desenvolupament del treball. 6. Conèixer i aplicar els procediments d'auditoria més convenients en cada àrea. 7. Saber interpretar els resultats del treball de cara a l'elaboració de l’informe d'auditoria que resulti més adequat a l'evidència obtinguda.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.