2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  BUSINESS ADMINISTRATION
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) BUSINESS ADMINISTRATION Code 16204111
Study programme
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
ABELLÓ PELLICER, CARLES
CASAS AGUT, MARIA ROSER
E-mail carlos.abello@urv.cat
mariaroser.casas@urv.cat
Lecturers
ABELLÓ PELLICER, CARLES
CASAS AGUT, MARIA ROSER
Web
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses, és a dir, les classes teòriques es faran a distància i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques.
  • Avaluació: L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent.
  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta assignatura proporciona una visió profunda del que és la missió fonamental de l’Administració (Management), així com l’aplicació dels seus principis i funcions en els diferents tipus d’organitzacions.

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.